Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Szkoła pamięta

Nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.

24 października uczniowie klas VIIc i VIb  wraz z opiekunkami odwiedzili miejsce stracenia Joachima Achtelika, zgłębili jego historię i zapalili znicze. 

{gallery rows=1 cols=1 width=170 alignment=center}zdjecia/2019_2020/Achtelik{/gallery}

W piątek klasy VIIa i VId  w drodze na cmentarz parafialny zatrzymały się  przy muralu poświęconym setnej rocznicy śmierci Wincentego Janasa. Następnie oddały hołd poległym powstańcom śląskim oraz żołnierzom poległym w czasie II wojny światowej. Zapaliły znicze i złożyły kwiaty w mauzoleum Pielerów. Odwiedziły również miejsce upamiętniające poległych górników. 

{gallery rows=1 cols=4 width=120 alignment=center}zdjecia/2019_2020/cmentarz{/gallery}

Były to dni pełne zadumy i wspomnień. Trzeba nam pielęgnować pamięć o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią  miasta, regionu i społeczności.  

 

Joanna Muskus

Dziękujemy!

Bardzo dziękujemy wszystkim chętnym za udział w akcji "Czyścimy piwnice" - zbieramy złom.
Zebrane środki finansowe będą przeznaczone na potrzeby szkoły.

junk

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - konkurs

W związku z obchodzonym 20 listopada
OGÓLNOPOLSKIM DNIEM PRAW DZIECKA
ogłaszamy konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III

Motywem przewodnim konkursu jest hasło
„Prawa Dziecka w wyobraźni dziecka”
Praca konkursowa: technika dowolna w formacie A4,
prace składamy do sali AI5 do 18.11.2019 r.

Odkrywca

odkrywca logo

 

Nasza szkoła stosuje pomoce dydaktyczne na lekcjach biologii, języka angielskiego, chemii. Czasopismo "Odkrywca" zawiera treści w języku angielskim.

 

Osiągnięcia naszych uczniów

Uczennica naszej szkoły, Anna Chrołowska z klasy 6c, została laureatką Miejskiego Konkursu Literackiego „Nie jesteś sam” zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury i Miasto Ruda Śląska. GRATULUJEMY! Zapraszamy do przeczytania nagrodzonego opowiadania Ani pt. „Test przyjaźni”. 

 

Anna Golba

 

DYPLOM

Zdrowe żywienie

W ostatnim czasie nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt.: „Zdrowe żywienie – mądre myślenie”.
Głównym celem realizacji zadania publicznego pn. "Zdrowe żywienie - mądre myślenie" było wykształcenie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych poprzez poszerzenie wiedzy na temat zdrowych i szkodliwych produktów spożywczych oraz wzmacnianie czynników chroniących przed prowadzeniem niezdrowego stylu życia.
We wszystkich klasach zajęcia przebiegły standardowo wg scenariuszy zajęć, młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach. Dla szkoły przygotowano raport z ewaluacji zajęć profilaktycznych potwierdzający pozytywny efekt podjętych działań. Pod wpływem warsztatów profilaktycznych zwiększyła się wśród uczniów wiedza na temat zdrowia, zdrowej żywności oraz żywności przetworzonej, a także szkodliwości jedzenia przetworzonej i niezdrowej żywności. Ponadto uczniowie poznali i utrwalili zasady prowadzenia zdrowego stylu życia wolnego od niezdrowej żywności i używek kształtując tym samym postawy prozdrowotne.

Realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów:

Każde spotkanie trwało 90 minut. Scenariusze zajęć dopasowano do grupy wiekowej uczniów.
Podczas warsztatu uczestnicy poznali definicję zdrowia i żywności przetworzonej, wymieniając produkty kojarzone z tą kategorią artykułów. Za sprawą odpowiednio przystosowanych do wieku i możliwości poznawczych ćwiczeń aktywizujących i materiałów filmowych podejmowali dyskusję na temat zdrowia, propagując zdrowy tryb życia.
Warsztaty realizowane były w duchu profilaktyki pozytywnej. Oznacza to, że poza dostarczeniem wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z niezdrowym odżywaniem i prowadzeniem niezdrowego stylu życia, skupiały się na budowaniu zasobów chroniących. Formuła warsztatów zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w warsztacie, samodzielne wyciąganie wniosków i wykorzystanie procesu edukacji rówieśniczej w zmianie postaw i zachowań na konstruktywne. Podczas zajęć wykorzystywano dynamiczne prezentacje Prezi oraz materiały filmowe.

Przeprowadzenie badań ankietowych „przed i po”, sporządzenie raportu z ewaluacji.

Badania uczniów przeprowadzono metodą audytoryjną, przy użyciu narzędzia CORIGO. Jest to jedyne narzędzie do pracy badawczej w placówkach oświatowych rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).
Konstrukcja narzędzia gwarantuje kompletność pozyskiwanych od każdego ucznia danych. Wyniki ankiet zostały zebrane w sposób pozwalający zachowań anonimowość. Na podstawie otrzymanych wyników dla naszej szkoły został sporządzony i przekazany raport z ewaluacji zajęć warsztatowych.

Uczniowie mogą dołączyć do internetowej społeczności i wzajemnie inspirować się do pozytywnych działań: www.facebook.com/profilaktykapozytywna

Nadina Maksym

 

{gallery rows=2 cols=3 width=170 alignment=center}zdjecia/2019_2020/zywienie{/gallery}

BAJTEL SZYCHTA

W październiku uczniowie klas szóstych wybrali się na niezwykłą wycieczkę edukacyjną. Odwiedzili Sztolnię Królowa Luiza w Zabrzu i poszukiwali odpowiedzi na pytania: Czym jest kultura śląska? Kim jest hajer? Jak powstaje węgiel? Jak wygląda świat pod ziemią?
Bajtel Szychta to wyjątkowy event w formie zabawy, dzięki któremu dzieci mogły wcielić się w rolę górnika i na własnej skórze odczuć trudy pracy pod ziemią. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali oryginalny, sztygarski strój roboczy i ekwipunek w postaci kasku z lampą górniczą. W trakcie zajęć poznawali realia pracy w kopalni, wykonywali różnorodne zadania, takie jak urabianie węgla kilofem, cięcie drewna, skręcanie metalowych elementów, a także brali udział w improwizowanej akcji ratowniczej.
Bajtel Szychta okazała się być doskonałym sposobem na integrację grupy i wspólne spędzanie czasu. Nie ma też lepszego miejsca, by poznać historię górnictwa węglowego, pogłębić wiedzę o własnej tożsamości, zainteresowanych zagadnieniami z zakresu szeroko pojętego górnictwa, geografii, geologii, fizyki, chemii i wielu innych przedmiotów.

Nadina Maksym

{gallery rows=3 cols=3 width=170 alignment=center}zdjecia/2019_2020/szychta{/gallery}

 

Warsztaty ekologiczne

Uczniowie starszych klas biorą udział w bardzo ciekawych warsztatach ekologicznych organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej z Dąbrowy Górniczej. "Dlaczego jest tak gorąco?" to zajęcia dotyczące przyczyn i potencjalnych skutków ocieplenia klimatu. Przez zabawę nasi uczniowie próbowali odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące zmian klimatu, ich wpływu na nasze życie oraz na dalsze losy naszej planety.

{gallery rows=2 cols=3 width=170 alignment=center}zdjecia/2019_2020/eko{/gallery}