Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

 

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

sowa

W związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Czytania
w sobotę 29 września wychowawcy klas: Ib, IIa i IIb zapraszają swoich uczniów wraz z rodzicami oraz dziadkami na imprezę czytelniczą w godzinach od 9.00 do 11.15.

 

Dzieci mogą przebrać się za zwierzęta leśne.

 

Gwarantujemy dobrą zabawę!

W tym samym czasie, Pani Bożena Furtek zaprasza wszystkich chętnych uczniów do czytelni, gdzie będzie można wygodnie usiąść, posłuchać bajek, baśni lub krótkich opowiadań,
a także wystąpić w roli lektora.

 

Celina Unger

 

Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice!

Informuję, że od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2019 r. uczniowie są objęci grupowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków w AXA.

Kwota ubezpieczenia 15 000 zł, składka wynosi 42 zł (składka obejmuje pobyt w szpitalu).

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że to Rodzic sam decyduje, czy dziecko będzie ubezpieczone.

W załączeniu dodatkowe informacje.

ikona pdfWarunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl

ikona pdfKlauzula Informacyjna

ikona pdfInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

ikona pdfUbezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl

ikona pdfInformacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego

Z poważaniem

Barbara Szklarska
Dyrektor szkoły

List Śląskiego Kuratora Oświaty

            Szanowni Państwo organizatorzy wypoczynku,

przypominam, że wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). Każda forma wypoczynku dzieci i młodzieży trwająca nieprzerwanie co najmniej 2 dni w czasie wakacji w kraju lub zagranicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, obozu stacjonarnego i wędrownego podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.

            Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

zachęcam Państwa do pozyskiwania informacji o wypoczynku, na który ma pojechać dziecko, sprawdzenia, czy jest on zarejestrowany i zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każda zgłoszona i zatwierdzona przez kuratora oświaty forma wypoczynku jest umieszczona w elektronicznej bazie wypoczynku. Można to sprawdzić, korzystając ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://wypoczynek.men.gov.pl/

Czytaj więcej: List Śląskiego Kuratora Oświaty

Mistrz rachunków

Dnia 14 czerwca 2018 r.
odbyła się II edycja miejskiego konkursu matematycznego
„Mistrz Rachunków 2018” dla uczniów klas II i III.
W konkursie brali udział uczniowie z wielu szkół podstawowych
na terenie całej Rudy Śląskiej.

W czasie konkursu panowała przemiła atmosfera, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom za udział w konkursie, drobny upominek oraz słodką niespodziankę ufundowaną przez firmę Lambertz Polonia.

Po zmaganiach matematycznych wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami zostali zaproszeni na poczęstunek, gdzie mieli okazję podzielić się wrażeniami z udziału w konkursie.

Mistrzem rachunków w klasie II
został

Franciszek K. ze Szkoły Podstawowej nr 1

II miejsce zajął Bartosz P. ze Szkoły Podstawowej nr 3
III miejsce zajęła Roksana R. ze Szkoły Podstawowej nr 1

Mistrzem Rachunków w klasie III

Grzegorz Ś. ze Szkoły Podstawowej nr 41

II miejsce zajął Adam B. ze Szkoły Podstawowej nr 4
III miejsce zajęła Patrycja O. ze Szkoły Podstawowej nr 3

Serdecznie gratulujemy uczniom ich sukcesów, rodzicom wspaniałych pociech, a nauczycielom sukcesów edukacyjnych.
Dziękujemy za udział w konkursie.
Zapraszamy ponownie w przyszłym roku.

{gallery cols=4 width=140 alignment=center }zdjecia/2017_2018/20180614_mata{/gallery}

Certyfikat dla świetlicy

{gallery cols=1 width=140 alignment=left }stale/gify/20180529_120809.jpg{/gallery}

     Priorytetem w roku szkolnym 2017/2018 było otrzymanie certyfikatu „Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy” w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Od 30 października świetlica szkolna rozpoczęła realizację zadań konkursowych, a każde wykonanie zostało ocenione na 10 punktów czyli 100% przez jury powołane przez organizatora. Zadania przewidziane regulaminem konkursu to:

  • ­Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę;
  • Bezpieczne zabawy zimowe;
  • Karnawał w szkole;
  • ­Dni międzykulturowe w świetlicy szkolnej;
  • Jestem tolerancyjny;
  • ­Savoir vivre w szkole;
  • ­Tradycje Świąt Wielkanocnych.

   Realizując poszczególne zadania, przeprowadziliśmy wiele pogadanek, burzę mózgów, opracowaliśmy kodeks bezpiecznych zabaw oraz kodeks dobrych manier, odgrywaliśmy scenki dramowe, przeprowadziliśmy ogólnoszkolny konkurs pod hasłem „Ptasia stołówka” oraz świetlicowy pod hasłem „Mój kolega Tobiasz”, wykonaliśmy mnóstwo prac plastycznych różnymi technikami, zorganizowaliśmy pokaz karnawałowej mody, zajęcia uatrakcyjnialiśmy prezentacjami multimedialnymi, uczyliśmy się liczyć i kaligrafować po wietnamsku, chińsku i japońsku, śpiewaliśmy piosenki, słuchaliśmy muzyki z różnych zakątków świata, poznaliśmy wiele ciekawych gier i zabaw, oglądaliśmy bajki i filmiki związane z tematami, oraz uczestniczyliśmy w zajęciach w formie warsztatów przeprowadzonych przez zaproszonych gości.

Miło nam poinformować, że 18 maja nasza szkoła otrzymała certyfikat: „Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy”.

RODO

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do Państwa oraz do dzieci pozostających pod Państwa opieką.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Szkołę Podstawową nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzikz siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700), przy ulicyCypriana Kamila Norwida 10 (dalej jako: „Szkoła”) jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik z siedzibą 
w Rudzie Śląskiej 
(41-700), przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 10. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub przesyłając korespondencję na adres szkoły z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces edukacji, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci pozostających pod Państwa opieką może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez szkołę).

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dzieci pozostających pod Państwa opieką uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: 
Emilian Kujawski, e-mail: e.kujawski
@gmainvest.pl

Dzień Ziemi

{gallery cols=1 width=140 alignment=left }zdjecia/2017_2018/20180423_ziemi{/gallery}

   Finał tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole odbył się 23.04.2018r . Klasa IIa wraz z panią Anetą Lis przygotowała krótką część artystyczną, która przypomniała, że  jest to świeto naszej planety. Dzień Ziemi ma uświadomić nam, jak ważne jest troszczenie się o środowisko naturalne.

Hasłem roku 2018  jest "End Plastic Pollution" - Koniec plastikowych odpadów.

W ramach tego święta ogłoszone zostały konkursy, w klasach I-III na plakat ekologiczny wykonany z surowców wtórnych, a w klasach IV - VII na ekologiczny gadźet użytkowy wykonany zmateriałów recyklingowych. W czasie ogłoszenia wyników mogliśmy również zobaczyć pokaz mody ekologicznej, w której wzieli udział uczniowie wszystkich klas. Wszystkie stroje były bardzo ciekawe. Należy podkreślić, że  nasi uczniowie wykazali się kreatywnością i pomysłowością w doborze i łączeniu różnych materiałów odpadowych, co zostało zauważone przez członków komisji konkursowej.