Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Spotkanie ze strażakiem

W dniu 9 stycznia 2019 uczniowie klas pierwszych i drugich brali udział w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Podczas prelekcji uczniowie zostali poinstruowani, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem lub zatrucia tlenkiem węgla. Dodatkowo rozmawiali o rozsądnym i bezpiecznym zachowaniu się w zimie, a zwłaszcza podczas zbliżających się ferii zimowych.

Przedstawiciel Komendy Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej zachęcił wszystkich naszych uczniów do zapoznania się i wzięcia udziału w czterech konkursach kalendarzowych dla dzieci i młodzieży głoszonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadiera Leszka Suskiego. Celem wszystkich tych konkursów jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy nt. szeroko pojętego bezpieczeństwa: na wypadek zagrożenia oraz zdobytej wiedzy o straży pożarnej w Polsce.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj.