Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Wizyta w Kopicach

Akcja ratowania mauzoleum „śląskiego Kopciuszka”

w Kopicach  

         W sobotę 30 września 2017 r., korzystając z zaproszenia historyka Macieja Mischoka, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wyjechali do Kopic na spotkanie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
        Pani dyrektor Barbara Szklarska, nauczyciele oraz uczniowie i rodzice wzięli udział we mszy świętej w intencji rodziny Schaffgotsch. Poczet wprowadził sztandar i odśpiewano hymn szkoły. Następnie, ubrani w śląskie stroje, uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicz pod tablicą pamiątkową Joanny. Wraz z nauczycielami oddali cześć patronce i odwiedzili mauzoleum, w którym pochowano szczątki Joanny von Schaffgotsch-Gryzik i jej męża.
       Organizatorom aukcji na rzecz ratowania mauzoleum przekazano karty pocztowe z wizerunkiem naszej patronki oraz pracę plastyczną uczenicy klasy VIIc Martyny Szandały.
       Pełni wrażeń i pozytywnych emocji wszyscy wrócili do Rudy Śląskiej.